Over ons

Wie zijn wij

In een kleinschalige praktijk krijgt u de zorg die u van uw huisarts mag verwachten, daarnaast zijn onze sterke punten:

 • Altijd dezelfde dokter
 • Continuiteit van zorg
 • Flexibiliteit in het zoeken naar oplossingen
 • Focus op natuurlijk herstel

Wat bieden wij

 • Medische zorg en vertrouwd advies
 • Dezelfde dag een afspraak
 • 24/7 digitale toegang tot uw dossier
 • Online maken van afspraken
 • Online bestellen van herhaalrecepten
 • Avondspreekuur
 • Ketenzorg diabetes, hart-en vaatziekten
 • Leefstijl -en voedingsadvies
 • Ouderenzorg
 • Mogelijkheid tot homeopathische behandeling

Onze certificeringen

Als patient wilt u een huisarts die u de beste zorg verleent. Met een NHG-Praktijkaccreditering laat een praktijk zien dat deze gestructureerd werkt aan verantwoorde zorg, tevreden patiƫnten en een goede organisatie. U moet hierbij vooral denken aan het op orde houden van dossiers, goede bereikbaarheid, optimale hygiene, controle op uitkomsten van medisch handelen in de huisartspraktijk. De accreditering gaat niet over consultvoering of de bij ons extra geboden mogelijkheid tot een homeopathisch consult.

Als homeopathisch arts ben ik aangesloten bij de AVIG, dit is de beroepsvereniging van artsen die integrale geneeskunde beoefenen, waar homeopathie een onderdeel van is. De AVIG houdt onder meer een kwaliteitsregister bij, dat ervoor zorgt dat de benodigde kennis op peil blijft.

De verzekering vergoedt via de aanvullende polis (gedeeltelijk) de homeopathische consulten.

Ons team

Guus Polderman

Huisarts

In 1986 ben ik huisarts geworden vanuit het idealisme om mensen te helpen gezonder te worden gebruik makend van het natuurlijk herstellend vermogen dat iedereen in zich heeft.

Dat idealisme heeft stand gehouden. De ervaring leert dat er zich regelmatig situaties kunnen voordoen, die vragen om een regulier geneesmiddel, zoals een antibioticum, maar ook dat zich regelmatig situaties voordoen waarbij het natuurlijk herstellend vermogen leidt tot genezing.

Ik zie het als mijn taak om zo goed mogelijk onderscheid te maken welke vorm van geneeswijze het beste is voor de gegeven situatie. Dit vraagt om een goed medisch oordeel over de klachten, maar tegelijkertijd ook een goed oog voor de omstandigheden waarbinnen de klachten zijn ontstaan.

Niet zelden blijkt de oplossing te liggen in het vinden van de oorzaak van de klachten in plaats van het bestrijden van de symptomen, zonder verder te kijken, wat er feitelijk aan de hand is.

Voor mij, gaat het om het vinden van de juiste oplossing, die past bij u.

Om dat doel te bereiken is de praktijk ook altijd meegegroeid met de ontwikkelingen in de maatschappij en hebben wij ervoor gekozen om ook veel aandacht te schenken aan leefstijl en voeding. Wij bieden extra zorg in het kader van preventie van hart-en vaatziekten en diabetes mellitus. Ter ondersteuning van de psychologische zorg, werkt Meike bij ons. Verder vinden wij het belangrijk laagdrempelig toegankelijk te zijn en zorgen wij ervoor dat zo nodig iedereen dezelfde dag gezien kan worden om klachten te bespreken.

Voor mensen die daaar voor open staan, is het ook altijd mogelijk te kiezen voor een homeopathische behandeling.

Tessa Harte

Doktersassistente

Sinds 2013 werk ik met veel plezier in deze praktijk. Hiervoor heb ik als diëtist gewerkt, maar ik wilde graag nog verder leren in de zorg. Ik vind het erg fijn om met mensen te werken en mensen te kunnen helpen, maar ik ben ook praktisch ingesteld en zo ben ik bij de functie doktersassistente uit gekomen.

Doordat ik hier nu een aantal jaren werk, ken ik veel patiënten bij naam en dat vind ik erg leuk.

Ik ben voor u het aanspreekpunt aan de telefoon. Naast het beheren van de telefoon, kunt u bij mij ook terecht voor het laten maken van een uitstrijkje, het laten schoonspuiten van de oren, het plaatsen van een injectie of het verbinden van wonden.

Met mijn achtergrond als diëtiste kan ik u ook adviezen geven met betrekking tot voeding en afvallen.

Meike van der Heijde

Praktijkondersteuner GGZ

Hoewel ik al enige tijd bij de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) als Persoonlijk begeleider werk, wilde ik daarnaast ook erg graag verder leren voor praktijkondersteuner GGZ.

Om dat doel te bereiken, heb ik een extra opleiding gedaan.

Ik werk sinds januari 2016 in deze praktijk en doe dit met erg veel plezier.

Ik help mensen met klachten waar voorheen een verwijzing naar de psycholoog voor nodig was.

Het voordeel is, dat deze gesprekken nu in de praktijk plaats kunnen vinden zonder extra kosten. Ik vind het daarnaast erg belangrijk dat patiënten geen drempel ervaren om bij mij te komen praten over hun problemen.

Indien gewenst blijft het mogelijk om direct naar de psycholoog verwezen te worden, maar ik kijk altijd eerst samen met de patiënt of de hulp in de praktijk voldoende is.

Klachten die in aanmerking komen zijn onder meer stemmingsklachten, begeleiding bij het verlies van dierbare mensen, werk gerelateerde problemen, relatieproblemen, opvoedingsproblemen en verslaving aan alcohol. Ik heb door mijn achtergrond al veel ervaring opgedaan met het werken met alcoholverslaafden.